fbpx

Privacy Policy & Disclaimer

PRIVACY POLICY & DISCLAIMER 

Deze website is eigendom van

APPIT BV

Weg naar Zwartberg 18 / 2
3660 Oudsbergen
BTW: BE 0731.744.442
T: +32 11 495235
info@appit4travel.com

Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan APPIT BV of rechthoudende derden.

Beperkingen van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden aangepast.

APPIT BV levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal APPIT BV alle mogelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

APPIT BV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, gelieve dan contact op te nemen met de beheerder van de site.

De inhoud van de site (inclusief links) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, veranderd of aangevuld. APPIT BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

APPIT BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere partij, met name als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, software of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

APPIT BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


De Belgische wetgeving is van toepassing op deze site. In geval van een geschil is enkel de rechtbank van het arrondissement Hasselt/Tongeren bevoegd.

Privacy policy

APPIT BV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u terecht op info@appit4travel.com.

Verwerkingsdoeleinden

APPIT BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klant- en orderbeheer (bijv. klantenadministratie, opvolging van bestellingen/leveringen, facturatie, solvabiliteitsbewaking, verzending van marketing- en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrondslag(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van het contract, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de bescherming van ons legitieme belang om te ondernemen, van de algemene verordening inzake gegevensbescherming.


Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van (a) (toestemming), heeft de klant het recht om de gegeven toestemming in te trekken

Overdracht naar derden 

Indien dit noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken, zullen de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden gedeeld met andere bedrijven (van de APPIT BV groep) binnen de Europese Economische Ruimte die direct of indirect verbonden zijn met APPIT BV of met een andere partner van APPIT BV; APPIT BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om de persoonsgegevens te beschermen.

Opslagperiode

De persoonsgegevens die worden verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten (bijvoorbeeld op het gebied van de boekhouding).

Recht van toegang, rectificatie, wissen, beperken, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en te (laten) verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn, deze te laten verwijderen, de verwerking ervan te beperken en zich te verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6.1. (f) met inbegrip van het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gebruikelijke en machineleesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en om de persoonsgegevens door te sturen naar een ander bedrijf.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd het volgende te doen:

 

– Zelf de instellingen van zijn klantaccount aan te passen; en/of

– Om een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres : info@appit4travel.com

Direct Marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privéstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies” 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan alleen een apparaat identificeren.

First party cookies zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker tijdens eerdere bezoeken aan de site heeft gemaakt, of toch: een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker tijdens eerdere bezoeken heeft gemaakt.

Cookies van derden zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, zoals een marketing- of reclameplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of google-analytics. Dergelijke cookies vereisen de voorafgaande toestemming van de websitebezoeker – dit kan gebeuren via een balkje onderaan of bovenaan de website, verwijzend naar dit beleid, dat echter niet verhindert dat er verder op de website wordt gebladerd.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-operatoren en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet associëren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bestemde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de gegevens over u door Google (op de wijze) en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Inschrijven op de nieuwsbrief?

Zo mis je niets van Appit 4 Travel!

    Door het klikken op onderstaande knop geeft u toestemming om e-mails te ontvangen.

      De nieuwste en coolste manier om uw medereizigers te informeren over het verloop van uw reis. Het programma is er voor zowel de individuele reiziger, groepen & verenigingen als professionals. Keuze uit verschillende formules van gratis gebruik tot de professionele tools.

      The newest and coolest way to inform your fellow travellers about the course of your trip. The program is there for the individual traveller, groups & associations as well as professionals. Choice of different formulas from free use to the professional tools.